Cách trồng khoai lang cho năng xuất cao

Có nhiều cách trồng khoai lang, từ trồng tại nhà cho đến trồng trên giàn leo. Tuy nhiên, cách tốt nhất để có thể thu hoạch được những củ khoai lang chắc thịt, nhiều củ là trồng tại đất vườn. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách trồng khoai lang cho năng xuất cao.

1. Giống Khoai Lang:

– Nhân giống (thông thường bằng dây hoặc bằng củ). Dây giống phải đảm bảo khoẻ mạnh, không sâu bệnh chưa ra rễ và hoa.; dây bánh tẻ. Tuổi dây từ 45 – 75 ngày tuổi

– Chỉ sử dụng dây đoạn 1 và 2 kể từ ngọn để làm dây giống, độ dài dây giống 25 – 30 cm.

2. Thời vụ Khoai Lang:

– Vụ khoai lang Đông: trồng từ 25/8 đến 10/9.

– Vụ khoai lang Xuân Hè: trồng từ giữa Tháng 2 đến đầu Tháng 3.

3. Chuẩn bị đất trồng Khoai Lang:

– Đất trồng phải được cầy bừa kỹ, tơi xốp và sạch cỏ.

– Lên luống rộng 1,2 – 1,5 m, cao 35 – 40 cm. Hướng đông tây là thích hợp nhất (kể cả rãnh).

4. Cách trồng khoai lang:

Mời bạn xem đoạn video chia sẻ chi tiết về cách trồng khoai lang dưới đây: