An Giang: Năng suất lúa tăng 3,7 tạ/hc-ta

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng của năm 2014, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh đạt trên 515.700 héc-ta.

Trong đó, diện tích lúa gần 469.000 héc-ta, giảm trên 9.170 héc-ta và hoa màu các loại gieo trồng 46.715 héc-ta, tăng 2.294 héc-ta so cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân đạt 76,7 tạ/héc-ta, tăng 3,7 tạ/héc-ta; sản lượng đạt 1,86 triệu tấn tăng hơn 84,7 ngàn tấn.

Năng suất một số cây màu cũng tăng khá so cùng kỳ, như: Bắp hơn 90 tạ/héc-ta; khoai lang 180,3 tạ/héc-ta; rau dưa các loại đạt sản lượng hơn 319.000 tấn…

Nguồn: Báo An Giang