Điều kiện và quy trình trồng cây phi lao

Cây Phi Lao là một trong những loại cây khá dễ trồng và chăm sóc, có khả năng chịu hạn tốt và thích hợp trồng trên đất cát. Cây Phi lao có thể trồng thành rừng để chắn gió cát hoặc trồng trong chậu làm Cây Bonsai cũng rất được ưa chuộng.

Điều kiện và quy trình trồng cây phi lao

Điều kiện khí hậu và đất đai để trồng Phi Lao

Điều kiện khí hậu: Cây Phi Lao thích hợp khi được trồng những nơi có nhiệt độ không khí trung bình năm từ 24-27 độ C và lượng mưa trung bình năm từ 700-2000mm. Với những địa hình có độ ẩm không khí biến động từ 60-80% theo giá trị trung bình tháng trong năm.

Điều kiện đất đai: Cây Phi Lao có thể sống và sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất từ cát đến cát pha, thịt pha cát, thịt nhẹ đến trung bình, đất xấu và thoát nước. Yêu cầu độ pH từ 6,5-7 đặc biệt Phi Lao còn sống được ở nơi đất mặn ven biển.

Quy trình trồng và chăm sóc Cây Phi Lao

Cây Phi Lao thường được trồng bằng phương pháp: cây có bầu và trồng bằng cây rễ trần. Cây Giống Phi Lao gieo được 60-90 ngày đạt chiều cao 10-12cm có thể nhổ cây cấy vào bầu, trước khi nhổ cây phải tưới nước cho luống gieo. Sau khi bà con nhổ cây cần phải hồ rễ bằng dung dịch bùn + phân chuồng hoai pha loãng.

Cấy cây vào bầu: Bà con dùng túi bầu nilon kích thước 8x12cm để nuôi cây trong 6 tháng; kích thước 15x25cm để nuôi cây trong 12 tháng. Bà con cần chuẩn bị hỗn hợp ruột bầu 89% đất cát pha + 10% phân chuồng hoai + 1% super lân theo trọng lượng. Bà con đóng bầu và xếp bầu lên gờ luống, song phải tưới ẩm đến đáy bầu trước khi cấy cây giống.

Cấy cây vào luống để tạo rễ trần: Luống để cấy cây được làm như luống để gieo cây. Sau đó, bà con cũng tưới đủ ẩm cho luống rồi bứng cây và cấy như cấy cây vào bầu. Bà con lưu ý cự ly cấy trên luống 20x20cm hoặc 25x25cm.

Chăm sóc cây con thời gian đầu: Sau khi cấy cây giống bà con cần phải làm dàn che bóng cho cây. Bà con làm dàn che bảo đảm cao 0,8-1m, có độ che bóng từ 40-50%. Hàng ngày bà con tưới nước đủ ẩm cho cây, lượng nước tưới tuỳ theo điều kiện thời tiết của mỗi ngày mà quy định. Bà con lên kế hoạch định kỳ làm cỏ phá váng mặt bầu và mặt luống, bón thúc phân chuồng hoai 3-5kg/m2 bằng cách hoà phân với nước rồi tưới cho cây 1-2 lần trong suốt thời gian nuôi cấy (lần 1 sau khi cấy 30 ngày, lần 2 sau khi cấy 60 ngày). Sau khi cấy 60-90 ngày thì bà con bỏ dàn che.

Mọi việc chăm sóc cây được ngừng lại trước khi trồng 1-2 tháng.

Chăm sóc – bảo vệ phòng chống cháy sau khi trồng và các năm tiếp theo: Rừng Phi Lao sau khi trồng xong phải tiến hành chăm sóc, các giai đoạn chăm sóc. Từ 2-3 tháng tiến hành chăm sóc rừng, bà con dãy cỏ xới vun gốc đường kính 1m, đồng thời tiến hành trồng dặm và sửa cây đổ ngã việc chăm sóc này được kéo dài tới 3 năm đầu.

Say đó, tùy theo mức độ thực bì, bà con có thể áp dụng biện pháp kỹ thuật phát dọn thực bì trước khi cày và bảo vệ chống cháy, chống trâu bò, người vào phá hoại. Sau 3 năm rừng trồng có thể tiến hành tỉa thưa (áp dụng theo quy trình nuôi dưỡng rừng trồng)